தயாரிப்புகள்

தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரம்

தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரம் மின்சார பிளக் தொழிலுக்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். வாடிக்கையாளர்களின் தயாரிப்புகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இயந்திரத்தை நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம்.

உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம்.

View as  
 
  • இந்த தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரம் ரிலே தொழிலுக்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம். தேஷெங் என்பது தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரத்தின் தொழில்முறை தயாரிப்பாகும். தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரத்தை தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

  • தேஷெங் தானியங்கி ரிவெட்டிங் மற்றும் ஸ்க்ரூ லாக்கிங் மெஷினின் தொழில்முறை உற்பத்தியாளர் ஆவார். தானியங்கி ரிவெட்டிங் மற்றும் ஸ்க்ரூ லாக்கிங் மெஷின் தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் மதிக்கப்படுகிறது. இந்த தானியங்கி ரிவெட்டிங் மற்றும் ஸ்க்ரூ லாக்கிங் மெஷின் முக்கியமாக துல்லியமான மின் மற்றும் மின்னணுவியல் மற்றும் பிற திருகு பூட்டுதல் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தியாளர், 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம்.

  • தேஷெங் தானியங்கி நகரும் தொடர்பு ரிவெட்டிங் இயந்திரத்தின் தொழில்முறை உற்பத்தியாளர். தானியங்கி நகரும் தொடர்பு ரிவெட்டிங் இயந்திரத்தை தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் க .ரவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தானியங்கி நகரும் தொடர்பு ரிவெட்டிங் இயந்திரம் சுவிட்ச் கியர் மற்றும் துல்லியமான மின்னணுத் தொழிலுக்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம்.

  • தேஷெங் தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரத்தின் தொழில்முறை உற்பத்தியாளர். தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரத்தை தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் க .ரவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரம் சுவிட்ச் கியர் மற்றும் துல்லியமான எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம்.

  • இந்த தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரம் ரிலே தொழிலுக்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம். தேஷெங் என்பது தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரத்தின் தொழில்முறை தயாரிப்பாகும். தானியங்கி 54 பி 53 பி டைனமிக் ஸ்டாடிக் காண்டாக்ட் ரிவெட்டிங் & செருகும் இயந்திரத்தை தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

  • தேஷெங் என்பது தானியங்கி அல்ட்ராசோனிக் ரிவெட்டிங் மெஷினின் ஒரு தொழில்முறை தயாரிப்பாகும். தானியங்கி அல்ட்ராசோனிக் ரிவெட்டிங் இயந்திரத்தை தயாரிப்பதில் எங்கள் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் கடந்த 12+ ஆண்டுகளில் மதிக்கப்படுகிறது. இந்த தானியங்கி மீயொலி ரிவெட்டிங் இயந்திரம் சுவிட்ச் கியர் தொழிலுக்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தானியங்கி இயந்திர உற்பத்தி கையேடு செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை, 12+ ஆண்டுகளாக ஆட்டோமேஷன் துறையில் அர்ப்பணித்துள்ளோம். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் பாடுபடுகிறோம்.

ஜெஜியாங் தேஷெங் நுண்ணறிவு கருவி தொழில்நுட்பம். கோ. .
86-577-61555152
  • மின்னஞ்சல்: [email protected]